Depozit în docuri.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE DEPOZIT ÎN DOCURI

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. .nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ......................, numită în prezentul contract DEPONENT, reprezentată prin ...................., în calitate de director

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ....................., numită în prezentul contract DEPOZITAR, reprezentată prin ..................., în calitate de director

au convenit să încheie prezentul contract de depozit, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

DEPONENTUL încredințează DEPOZITARULUI spre păstrare în docurile proprietatea acestuia situate în ............... str. ............. nr. ........, a bunurilor descrise în anexa ce face parte integrantă din contract.

Predarea-primirea bunurilor se va face la data de .............. în baza unui proces-verbal de predare-primire ce va fi anexat la prezentul contract.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe termen de ........ cu începere de la data de .............. și până la data de ................. DEPONENTUL își poate retrage bunurile, înainte de ajungerea la termen, cu un preaviz de ............... zile.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...