Utilizare soft.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE FURNIZARE

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr.. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului .............., cod fiscal .................., tel./fax ........., numită în prezentul contract AUTOR, reprezentată prin .............., în calitate de director

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ...................., numită în prezentul contract UTILIZATOR, reprezentată prin ........................, în calitate de director

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

AUTORUL se obligă să realizeze o aplicație informatică folosită pentru .......... pentru care acordă drept de utilizare UTILIZATORULUI. Etapele și termenele de realizare a aplicației constituie anexa la prezentul contract.

Art. 3.

DURATA CONTRACTULUI

Contractul se desfășoară pe o perioadă de ............ cu începere de la data semnării acestuia de către ambele părți.

Art. 4.

OBLIGAȚIILE AUTORULUI

AUTORUL se obligă:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...