Sponsorizare (festival de teatru).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ......, ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ........., numită în prezentul contract SPONSOR, reprezentată prin ............, în calitate de director

Asociația/Fundația ............................... cu sediul în ........ str. ................, nr. ....., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentința civilă nr. ............. din .......... a Tribunalului ................ cod fiscal nr. ......................, având contul nr. ............. deschis la .............................. reprezentată prin ................ în calitate de ............... numită în prezentul contract BENEFICIAR

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

SPONSORUL se obligă să susțină festivalul de teatru ................ ce se va desfășura în perioada .......................... în .............., cu o sumă de ............... lei. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul BENEFICIARULUI nr. ................. deschis la ............... la data semnării prezentului contract.

Art. 3.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...