Societate civilă.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE SOCIETATE

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ........., numită în prezentul contract ASOCIAT, reprezentată prin ............, în calitate de director și ......................., în calitate de contabil șef.

Dl./D-na .................... domiciliat în ........... str. ..........., nr. ........, identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de ASOCIAT.

au convenit constituirea societății civile ............................... cu respectarea prevederilor art. 1881-art. 1954 Cod civil.

Art. 2.

Societatea .................... este societate civilă particulară, nu efectuează acte de comerț, nu are personalitate juridică și nu este subiect de drept autonom.

Societatea are ca scop realizarea de foloase materiale, cu participarea tuturor asociaților la beneficii și pierderi din activitatea de ................ în domeniul sănătății publice.

Societatea ................... se înființează pe o durată de ............. cu începere de la data de ...............

Societatea are sediul în ..................... str. ............. nr. .......

Prin hotărârea asociaților se pot înființa sedii și în alte localități.

Art. 3.

APORTUL ASOCIAȚILOR

S.C. ................ S.R.L. aduce ca aport următoarele bunuri:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...