Barter (internațional).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE BARTER
(schimb internațional de mărfuri)

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ...................., numită în prezentul contract EXPORTATOR, reprezentată prin ...................., în calitate de director

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ...................., numită în prezentul contract IMPORTATOR, reprezentată prin .................., în calitate de director

au convenit să încheie prezentul contract de barter, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl reprezintă schimbul de mărfuri dintre părți, astfel exportatorul va livra importatorului produsele menționate în anexa nr. 1 la contract, iar importatorul va livra produsele menționate în anexa nr. 2 la contract.

Art. 3. LIVRAREA MĂRFII

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...