Schimb (bunuri mobile).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE SCHIMB

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Dl./D-na ......X.............. domiciliat în ........... str. ..........., nr. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de copermutant

2. Dl./D-na ......Y.............. domiciliat în ........... str. ..........., nr. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de copermutant.

Art. 2. Dl./D-na ........X........ declară că transmite în deplina proprietate și posesie D-lui/D-nei .......Y........ garnitura mobilă din secolul XV, intrate în proprietatea sa în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. ....... din data de ..........

Valoarea garniturii de mobilă a fost evaluată la ....................... USD, echivalentul a ............. lei, calculat la cursul B.N.R.

Dl./D-na .............X............ declară că bunurile menționate se află în circuitul civil, nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul nici unui litigiu judecătoresc.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...