Distribuție.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE DISTRIBUȚIE

Între:

1. S.C. ............................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ....., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului .............., cod fiscal ..........., tel./fax ........., reprezentată prin .................................... având funcția de director general, în calitate de PRODUCĂTOR

și

2. S.C. ............................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ....., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului .............., cod fiscal ..........., tel./fax ........., reprezentată prin .................................... având funcția de director general, în calitate de DISTRIBUITOR

a intervenit următorul contract de distribuție:

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă în promovarea în scopul vânzării licenței de folosire a programului de contabilitate, precum și asistența tehnică și suportul tehnic al acestuia pe teritoriul DISTRIBUITORULUI.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...