Individual de muncă cu clauză de confidențialitate.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Angajator (persoană juridică sau persoană fizică) ...........................

Sediul ......................................................................

Înregistrat la registrul comerțului din județul .............................

sub nr. .....................................................................

Codul fiscal ................................................................

Telefon .....................................................................

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
încheiat și înregistrat sub nr. .../....... în registrul general de
evidență a salariaților

A. Părțile contractului

Angajator - persoana juridică/fizică ..............................................................., cu sediul/domiciliul în ........................................................................, înregistrată la registrul comerțului/autoritățile administrației publice din ................. sub nr. .................................., cod fiscal ..................................., telefon ................................, reprezentată legal prin ..........................., în calitate de ........................,

și

salariatul/salariata - domnul/doamna ....................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea .................................................., str. ...................................... nr. ................, județul ....................................., posesor(e) al/a B.I./C.I./pașaportului seria ..... nr. ....................., eliberat/eliberată de ................................................... la data de ..................., CNP .................................., autorizație de muncă/permis ședere în scop de muncă seria .......... nr. ....... din data ........................,

am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiții asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Durata contractului:

a) nedeterminată, salariatul/salariata ............................ urmând să înceapă activitatea la data de ......................;

b) determinată, de ........ luni, pe perioada cuprinsă între data de ........ și data de ............/pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

D. Locul de muncă

1. Activitatea se desfășoară la .................................................................................. din ..................................................................................

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...