Donație cu drept de uzufruct.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE DONAȚIE CU REZERVA UZUFRUCTULUI

PĂRȚILE

Între subsemnații:

.............. , cu domiciliul în, ................................. str. ............................ nr. ......., sector ........, identificat cu CI seria nr. ......, eliberată de ....... la data de ........, având CNP ......., căsătorit/necăsătorit, cu ...../fără descendenți, în calitate de DONATOR și

............... , cu domiciliul în, ................................ str. ............................. nr. ......., sector ........., identificat cu CI seria .......... nr. ........., eliberată de .......... la data de ..........., având CNP ..........., în calitate de DONATAR,

a intervenit prezentul contract de donație în următoarele condiții:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...