Împrumut garantat cu gaj.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ÎMPRUMUT GARANTAT CU GAJ

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Dl./D-na ..................... domiciliat în ........... str. ..........., nr. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de împrumutător

2. Dl./D-na ..................... domiciliat în ........... str. ..........., nr. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de împrumutat

3. S.C. ................ S.A. cu sediul în ............., str. .............. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului .............., cod fiscal ........., tel./fax ........, reprezentată prin ............, cu funcția de .................. în calitate de girant.

Art. 2.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...