Back

Vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili.

În vigoare de la 18.11.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle


*) Prezentul contract-cadru nu mai este de actualitate.

Decizia preşedintelui Autorităţii naţionale de Regelementare în Dmeniul Gazelor Naturale CONTRACT-CADRU
de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili
nr. ..... din anul ......, luna ........, ziua .......

I. Părţile contractante

Societatea Comercială ..................., cu sediul în ...................., str. ................ nr. ........., judeţul/sectorul ....................., cod poştal ........., telefon .........., fax ............., înregistrată la oficiul registrului comerţului din ............................ sub nr. ..............., cod fiscal .................. din ............., având contul nr. ............., deschis la .................., reprezentată de ............... şi de .........., denumită vânzător, pe de o parte,

şi

Societatea Comercială ......................, cu sediul în ................., str. ................. nr. ......., judeţul/sectorul .........................., cod poştal ............., telefon ............, fax ..........., înregistrată la oficiul registrului comerţului din ................... sub nr. ............, cod fiscal ............. din .............., având contul nr. ............., deschis la ..................., reprezentată de .................. şi de .............., denumită cumpărător, având calitatea de consumator eligibil, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Terminologie

Art. 1. - Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 1.

III. Obiectul contractului

Art. 2. - (1) Obiectul contractului îl constituie vânzarea-cumpărarea fermă a unor cantităţi determinate de gaze naturale, la preţul convenit, la punctul de predare/preluare ............................................. din ........... .

(2) Cantitatea de gaze naturale contractată conform anexei nr. 3 la prezentul contract va fi livrată la punctul de predare/preluare, potrivit graficului de livrare convenit între părţi, conform aceleiaşi anexe.

Art. 3. - (1) Gazele naturale contractate trebuie să respecte cel puţin condiţiile de calitate prevăzute în standardele în vigoare, STAS 3317-67, sau convenite de părţi, după caz. Calitatea gazelor naturale contractate va fi atestată pe bază de buletin de analiză cromatografică a probelor prelevate la punctele de predare, întocmit lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Presiunea minimă de livrare este de ....., iar debitul minim de ....... .

IV. Durata contractului

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...