Furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii din sectorul distribuției districtuale.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

*) Prezentul contract-cadru nu mai este de actualitate. Decizia ~id_link=4078103;nr. 1/2000~ care cuprindea acest contract-cadru a fost abrogată prin Decizia ~id_link=4078104;nr. 182/2005~.

CONTRACT-CADRU
de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii
din sectorul distribuției districtuale a agentului termic
nr. ...... din anul ......, luna ......, ziua ......

I. Părțile contractante

Între ......................., reprezentată legal prin .................., cu sediul în ............., str. ........... nr. .........., județul ............., cod poștal ......, telefon ......, fax ........, cod fiscal ..................., înscrisă la oficiul registrului comerțului sub nr. ............................, cod SIRUES ............., cont nr. ..............., deschis la ................, titular al licenței de furnizare emise de ANRGN cu nr. ..............., denumită furnizor de gaze naturale, în calitate de vânzător,

și ..........., reprezentată legal prin ..........., cu sediul în .........., str. ............ nr. ........, județul .............., cod poștal ............, telefon ............., fax ..........., cod fiscal ................, înscrisă la oficiul registrului comerțului sub nr. ........, cod SIRUES .............., cont nr. .........., deschis la ........................, consumator de gaze naturale din sectorul distribuției districtuale a agentului termic, denumită în continuare consumator, în calitate de client, s-a încheiat la data de .......... prezentul contract.

II. Date și documente generale

1. Locul de consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (localitatea, strada, numărul) având actul de proprietate nr. . . .., contractul de închiriere nr. . . . . . . . . sau alte acte prevăzute de lege . . . . . . . .
2. Aviz de racordare nr. . . . . . . . . . . .. din data de . . . . . . . . . . . . . . , emis de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Acord de utilizare nr. . . . . . . .. din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Convenție de exploatare a instalațiilor de alimentare cu gaze naturale . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . .
5. Dosar tehnic nr. . . . . . . . . . . .
6. Debit instalat . . . . . . . . . . mc/h.
7. Presiunea de furnizare a gazelor naturale . . . . . . . . . . . Pa (bar).
Pe baza debitului nominalizat au fost instalate aparatele de utilizare a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

III. Obiectul contractului

Art. 1. -

(1) Obiectul contractului constă în furnizarea gazelor naturale la locul de consum și reglementarea raporturilor dintre furnizor și consumator privind furnizarea, condițiile de utilizare, facturarea și plata gazelor naturale.

(2) Cantitatea de gaze naturale contractată prin prezentul contract va fi predată la punctul de livrare conform unui grafic convenit de părți și prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract.

Art. 2. -

Delimitarea instalației, proprietate a consumatorului, față de instalația, proprietate a furnizorului, se face potrivit convenției de exploatare a instalațiilor de alimentare cu gaze naturale, în una dintre următoarele modalități - da/nu:

a) la ieșirea din postul de reglare-măsurare;

b) la limita de proprietate;

c) la capătul robinetului de branșament, pentru instalațiile de alimentare de presiune redusă.

IV. Durata contractului

Art. 3. -

(1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ..............., convenită de părți.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...