Confidențialitate.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ................... înmatriculată la nr. ........... în Registrul comerțului, cu sediul în ................., cod poștal .............., telefon ............, fax ............. având contul ................... deschis la .................., reprezentată de ..............., în calitate de ANGAJATOR

și

Dl./D-na ............................ domiciliat în ..................., str. ............, nr. ........., identificat cu actul de identitate seria ...... nr. ......., având funcția de .............................., în calitate de ANGAJAT

a intervenit prezentul angajament pentru păstrarea confidențialității datelor, informațiilor și documentele, fiind conex contractului individual de muncă încheiat între părți și înregistrat sub nr. ..................... din data .................

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...