Furnizare internet.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE FURNIZARE

Art. 1. Părțile contractante

S.C. ......................... S.R.L. cu sediul în ...................., str. ......................, nr. ....., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. .............., cod fiscal .................., cont curent nr. ................. deschis la ................... reprezentată prin ................... în calitate de .............................................. denumit în continuare FURNIZOR

și

Dl./d-na ............................. cu domiciliul în ..............., str. .............., nr. ......., identificat cu act de identitate seria ............ nr. .........................................., denumit în continuare BENEFICIAR

sau

S.C. .............. S.R.L. cu sediul în ...................., str. .........., nr. ....., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. .................., cod fiscal ................, cont curent nr. ............................ deschis la ....................... reprezentată prin ....................... în calitate de ............................................... denumit în continuare BENEFICIAR

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea, de către FURNIZOR către BENEFICIAR, a următoarelor servicii:

a) Asigurarea accesului la rețeaua Internet, în conformitate cu serviciul ales de către Beneficiar prin intermediul numerelor de telefon puse la dispoziție:

b) Asistență tehnică.

Beneficiarul este de acord să exploateze aceste servicii și să plătească tarifele stabilite în prezentul contract.

Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...