Navlosire.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE NAVLOSIRE

Art. 1.

Părțile contractante

Societatea Comercială ............X........, cu sediul în .................., str. ........... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector ......, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ........, având contul nr. ......., deschis la ........... filiala .............. și contul ................ deschis la .........................., Cod Fiscal ........, reprezentată prin ........., în calitate de director, denumită în continuare PROPRIETAR

și

Societatea Comercială ............Y........, cu sediul în .................., str. ........... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector ......, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ....................., având contul nr. ......, deschis la ....... filiala .......... și contul ............ deschis la ................., Cod Fiscal ........, reprezentată prin .................., în calitate de director, denumită în continuare NAVLOSITOR

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

PROPRIETARUL închiriază nava.............. (se va trece numele, naționalitatea și capacitatea vasului) NAVLOSITORULUI pentru exploatarea maritimă comercială a acesteia.

Art. 3.

TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o durată de ............ ani, cu începere de la data semnării acestuia de către ambele părți.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...