Închiriere teren.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Art. 1.

PĂRȚILE

1. Dl./D-na. ........................, domiciliat în ......................., str. ................, nr. ....., cetățean român, identificat cu B.I. seria .... nr. ..........., în calitate de LOCATOR

2. S.C. ................... S.R.L., cu sediul în ..........................., str. .........., nr. ....., înmatriculat la Registrul Comerțului sub nr. ......, cod fiscal ................., cont nr. ............, deschis la ................ în calitate de LOCATAR.

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

LOCATORUL închiriază LOCATARULUI terenul situat în ................... contra unei chirii.

Art. 3.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...