Formare profesională.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT

de formare profesională

Nr. ............ din ..............

___________

*) Model extras din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată.

1. Părțile contractante:

A. ........................ , în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare furnizor, reprezentat prin ................, având funcția de ..............., cu sediul în ........................, str. ................ nr. ....., județul (sectorul) ..........., telefon ........., fax ............., e-mail .............., cod fiscal/cod unic de înregistrare ...................., cont bancar ............. la ..........., posesor al autorizației de furnizor de formare profesională pentru ocupația ................, seria ..... nr. ........, înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr. ..................../...............

B. ...................... , în calitate de beneficiar de formare profesională, denumit în continuare beneficiar, cu domiciliul în ........., str. ............. nr. ..........., județul (sectorul) ............., telefon ...............

2. Obiectul contractului:

Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională, pentru ocupația de .................................. .

3. Durata contractului:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...