Publicitate.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE PUBLICITATE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ............................. S.R.L., cu sediul în ..................... înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. ......................, Cod fiscal nr. ........., prin reprezentant legal ............................., care va fi denumită în continuare AGENT;

S.C. .......................... S.R.L., cu sediul în ......................., Cod fiscal ................, prin reprezentant legal .........................., ce va fi denumită în continuare BENEFICIAR,

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.

Agentul desfășoară activități de reclamă și publicitate, contra cost, la solicitarea beneficiarului, prin afișarea pe o suprafață de aproximativ ....% pe articolele sportive din cadrul revistei .................... . Activitatea de publicitate și reclamă se va face numai cu ocazia desfășurării unor competiții și manifestări organizate de agent, singur sau în comun cu beneficiarul.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2.

Prezentul contract se încheie pe o durată de ........., luni cu începere de la data de ................, până la data de ..................

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...