Antrepriză (3).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Art. 1. PĂRȚILE

Prezentul contract se încheie între: S.C. ........................... S.R.L., cu sediul în ..........., str. .............., nr. ........., sector .........., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ...................., reprezentată prin .............., în calitate de antreprenor, numită în continuare ANTREPRENOR;

S.C. ................................. S.R.L., cu sediul în ................, str. ............... nr. ........, sector, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ..................., reprezentată prin ............., numită în continuare BENEFICIAR

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI ( art. 1851 Cod civil )

ANTREPRENORUL va construi BENEFICIARULUI un imobil ce se va realiza pe terenul situat în ..............., str. ............. nr. ............., conform proiectului anexat prezentului contract, proiect aprobat de beneficiar.

Art. 3. PREȚUL ANTREPRIZEI

Prețul antreprizei plătit de beneficiar este de ......... și va fi achitat în rate, după cum urmează:

- .....% din sumă la data semnării contractului;

- .....% din sumă la data finalizării construcției;

- .....% din sumă la data încheierii finisării construcției;

- .....% din sumă la data semnării procesului-verbal de predare-primire;

- .....% din sumă în 5 zile de la semnarea procesului-verbal de predate-primire;

Prețul include TVA și se va efectua prin ordin de plată în termen de 5 zile de la emiterea facturii de către antreprenor.

Art. 4. TERMENUL

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...