Barter (4).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE BARTER
(schimb de bunuri/servicii)

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ............X........, cu sediul în .................., str. ........... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector ......, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ....................., având contul nr. ......, deschis la ....... filiala .......... și contul ............ deschis la .........................., Cod Fiscal ........, reprezentată prin ........., în calitate de director

și

Societatea Comercială ............Y........, cu sediul în .................., str. ........... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector ......, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ....................., având contul nr. .............., deschis la ....... filiala .......... și contul ............ deschis la .................., Cod Fiscal ........, reprezentată prin ........., în calitate de director

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...