Leasing (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE LEASING

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Societatea comercială ......................................, cu sediul în localitatea .........................., județul ..............................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ........, tel. ....................., fax ......................, cont E-mail ..........., înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ....................., având contul nr. ................., deschis la ......................, Cod Fiscal .........., reprezentată prin ......................, având funcția de ...................., în calitate de LOCATOR,

și

2. Societatea comercială ......................................, cu sediul în localitatea .........................., județul ..............................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ........, tel. ....................., fax ......................, cont E-mail ..........., înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ................., având contul nr. .................., deschis la ..................., Cod Fiscal ................, reprezentată prin ........................., având funcția de ................., în calitate de UTILIZATOR.

Art. 1.

OBIECTUL CONTRACTULUI

LOCATORUL urmează să acorde folosința bunului ce formează obiectul contractului în termenii detaliați mai jos

UTILIZATOR urmează să folosească bunul conform prevederilor de mai jos

FURNIZOR va livra bunul în condițiile specificate în Anexa .............

OBIECTUL CONTRACTULUI ..................................................

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ: conform Anexa ....................................

VALOAREA TOTALĂ A CONTRACTULUI: .................................... LEI

DIN CARE: valoarea de intrare ...................................... lei

DOBÂNDĂ ............................................................ lei

COMISION ........................................................... lei

DURATA LEASINGULUI: .................. luni de la data predării-primirii

LOCATORUL oferă în leasing UTILIZATORULUI sus-numitul obiect de leasing. O dată cu predarea-primirea obiectului de leasing, UTILIZATORUL este îndreptățit să-l folosească în conformitate cu următoarele condiții contractuale:

Art. 2.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...