Depozit (3).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE DEPOZIT

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Societatea Comercială ......................... cu sediul în ................ telefon .......... fax ......... înmatriculată în Registrul Comerțului ......... sub nr. .................. având cont curent nr. .................... deschis la Banca ..................... și codul fiscal nr. ................... reprezentată prin ................ în calitate de DEPOZITAR și

Societatea Comercială ........................ cu sediul în ................. telefon ....................... fax ................. înmatriculată în Registrul Comerțului ....................... sub nr. ................... având cont curent nr. ................ deschis la Banca .......................... și codul fiscal nr. .................... reprezentată prin ...................... în calitate de DEPONENT au convenit încheierea prezentului contract de depozit, cu următoarele clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Deponentul încredințează depozitarului pentru depozitare în depozitul proprietatea sa (conform certificatului de proprietate nr. ....................) situat la adresa ............................ următoarele mărfuri preambalate și neperisabile ........................................................ (denumirea mărfurilor cu date de identificare) în valoare de ..............................

Bunurile sunt încredințate și luate în primire de depozitar pe baza de proces-verbal (în care se va consemna denumirea bunurilor și caracteristicile mărfurilor, unitatea de măsură, originea, cantitatea, greutatea, calitatea, ambalajul, prețurile, mențiunea cu privire la neperisabilitate sau perisabilitate și alte mențiuni necesare), care se va anexa la prezentul contract.

Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI

Durata depozitării este de ................................ cu începere de la încheierea contractului ................... până la data de ..............

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...