Franciză - restaurant.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE FRANCIZĂ

Încheiat între:

1. S.C. ..................., cu sediul în .................................., str. ............, nr. ........, bl. ......., sc. .... ap. ...., țara ........., având contul nr. ........... deschis la ....................., reprezentată prin dl. ......... în calitate de Director, denumită în continuare FRANCIZOR

și

2. S.C. ..................... S.R.L., cu sediul în ........................., str. .........., nr. ........, bl. ......., sc. .... ap. ...., sector ........., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..............., având codul fiscal nr. .......... și contul nr. ............. deschis la ............, reprezentată prin dl. ............ în calitate de Director, denumită în continuare FRANCIZAT.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Francizorul a dezvoltat un tip de restaurant și un sistem de operare utilizând tehnici specializate, originale, cunoștințe, competențe, abilități și informații personale privind dezvoltarea și operarea restaurantelor cu meniu limitat, recunoscute ca fiind ale sale, cu un design și decor propriu pentru clădiri, o anumită organizare pentru bucătărie și sala de servire, un anumit tip de serviciu, cu o calitate și uniformitate a produselor și serviciilor oferite și proceduri pentru inventar și control managerial recunoscute, numit în continuare sistemul Francizorului.

(2) Francizatul a adresat francizorului o cerere prin care îi solicită dreptul de a opera un restaurant francizat într-un loc stabilit; el recunoaște că Francizorul este proprietarul oricărui drept și titlu asupra sistemului și mărcilor sale.

Art. 2. CEDAREA FRANCIZEI ȘI TERMENUL CONTRACTULUI

(1) Francizorul cedează francizatului o licență pentru folosirea sistemului și a mărcilor francizorului - numită în continuare franciză pentru operarea unui restaurant francizat la următoarea adresă: ............................. - numit în continuare restaurant francizat.

Francizatul va utiliza franciza exclusiv pentru operarea sus-menționatului restaurant francizat și pentru nici un altul decât cel din amplasamentul menționat.

(2) Durata francizei va fi de 20 de ani și va începe la data la care francizorul va semna prezentul contract. Contractul încetează după expirarea acestei perioade, fără a necesita o notificare prealabilă din partea francizorului sau a francizatului. Francizatul recunoaște că nu are nici un drept de reînnoire a prezentului contract la expirarea termenului convenit.

(3) Oricare dintre părți poate denunța unilateral contractul în concordanță cu termenii și condițiile prevăzute.

Art. 3. GARANȚIILE FRANCIZATULUI

(1) Francizatul declară și garantează că semnează prezentul contract cu francizorul din propriul său interes, și nu ca mandatar al unei alte părți, și că nu a acordat nici unei terțe părți nici un avantaj direct sau indirect în această franciză sau în restaurantul francizat operat în baza prezentului contract, inclusiv profituri realizate din operarea acestuia, și nici nu va acorda nici unei alte terțe părți un astfel de avantaj pe durata prezentului contract fără aprobarea prealabilă în scris a francizorului.

(2) Francizorul și francizatul consimt că, sub acest contract, francizatul va opera restaurantul francizat independent, pe contul său propriu. Francizatul nu va avea dreptul de a acționa sau de a hotărî în numele sau în locul francizorului sau de a-l obliga pe francizor în vreun fel.

Art. 4. OBLIGAȚIILE FRANCIZATULUI

a) Francizatul recunoaște și consimte să adere la designul și culorile însemnelor și siglei, la decorul interior și la uniformitatea echipamentelor și organizării, a meniului și serviciului și la prevederile Manualului de Date Operatorii (MOD).

Manualul MOD conține standardele oficiale de operare a restaurantului, precizări și proceduri generale prevăzute de francizor pentru operarea restaurantelor francizate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...