Comodat (3).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE COMODAT

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. Dl./D-na. ................, cu domiciliul în ........., str. ......., nr. ...., județul ............., identificat cu B.I. seria ....... nr. .......... în calitate de COMODANT,

și

Art. 2. Dl./D-na. ................, cu domiciliul în ........., str. ......., nr. ...., județul ............., identificat cu B.I. seria ....... nr. .......... în calitate de COMODATAR,

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. Obiectul contractului îl constituie folosința de către comodatar a apartamentului aflat în proprietatea d-lui/d-nei. .................., în calitate de comodant, situat în ............ str. ................, nr. ......, pe care comodatarul se obligă să îl folosească potrivit destinației sale, respectiv ........................ .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...