Leasing (automobil).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE LEASING

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea comercială ........................ cu sediul în ........... str. ........ nr. .... sect. .... al municipiului București/județul ............... tel. ........... fax .............. înmatriculată în Registrul Comerțului ............... sub nr. ............ având contul nr. ................. la Banca ................... și codul fiscal nr. .................... prin reprezentanți legali ............... ........... având funcția .................. cetățean ................... posesor al actului de identitate/pașaport nr. ............. în calitate de LOCATOR și

Societatea comercială .......................... cu sediul în ............. str. ................ nr. .... sect. ......... al municipiului București/județul ............... tel. ........... fax .............. înmatriculată în Registrul comerțului .............. sub nr. ............... având contul nr. ............. la Banca ................... și codul fiscal nr. ............... prin reprezentanți legali ........... .............. având funcția .................. cetățean ............... posesor al actului de identitate/pașaport nr. ....................... în calitate de UTILIZATOR.

S-a încheiat prezentul contract.

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

LOCATORUL ................ se obligă să transmită UTILIZATORULUI dreptul de folosință și posesia unui automobil marca ......................., având caracteristicile tehnice prezentate în anexa I la contract, iar UTILIZATORUL să plătească și să preia acest bun.

Art. 3.

VALOAREA DE INTRARE a automobilului este de .....................

Art. 4.

DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe o durată de 36 luni, cu începere de la data de ................. până la data de ..............

Art. 5.

VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea contractului este de .....................

Plățile sunt eșalonate potrivit tabelului de mai jos:

Rata nr. Val. rată Dobânda Comision de administrare fără TVA Total de plată fără TVA
Val. reziduală
Total contr.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...