Service (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE SERVICE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ........................., cu sediul în ........., str. ............... nr. ....., sector ......., înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ........., având contul nr. ......., deschis la ............ filiala ................, Cod Fiscal ........, reprezentată prin ..............., în calitate de PRESTATOR,

și

Persoana fizică/juridică ..................................................., cu sediul (adresa) în localitatea .........................., județul ..........................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., tel. ....................., fax ......................, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ........................, având contul nr. ......., deschis la ......................., Cod Fiscal ...................., reprezentată prin ........................., având funcția de ........................., în calitate de BENEFICIAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...