Agenție comercială (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE AGENȚIE COMERCIALĂ

Între:

1. S.C. .................... având sediul în ................ înregistrată în Registrul comerțului sub nr. ............... cod fiscal nr. .............., cont .............. deschis la Banca ............................., reprezentată prin ........................................ denumită în cele ce urmează "Principal"

și

2. S.C. .............. având sediul în ....................., înregistrată în Registrul comerțului sub nr. .........., cod fiscal nr. .................., cont .......................... deschis la Banca ................., reprezentată prin ............................................ denumită în cele ce urmează "Agent"

au fost convenite cele ce urmează:

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul CONTRACT are drept obiect negocierea de contracte de către Agent cu persoane fizice sau juridice care își desfășoară activitatea în teritoriul determinat, în scopul vânzării de către Principal a produselor înscrise în Anexă.

Art. 2. TERITORIU

Prezentul CONTRACT va fi executat în cadrul teritoriului delimitat geografic astfel: .........................

Agentul este obligat să nu negocieze contracte legate de obiectul CONTRACTULUI care în mod evident vor fi executate în afara Teritoriului sau își vor produce efectele în afara Teritoriului.

Art. 3. OBLIGAȚII ALE AGENTULUI

Agentul este obligat:

a) să își îndeplinească îndatoririle impuse de CONTRACT și de lege, cu bună credință și cu grijă manifestată în general în contractele de acest tip;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...