Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CESIUNE A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR
Nr. ........ din data ..............

Încheiat în baza Legii nr. 8/1996 privind protecția dreptului de autor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1.

Părțile contractante:

1. S.C. ............... din ............, str. ............, nr. ......, bloc ...., ap. ..........., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..., cont curent ........., deschis la ............ reprezentată prin ..............., denumită în continuare CESIONAR

și

2. Dl./D-na ....................., domiciliat în ................., str. .............. nr. ....., et. ...., ap. ...., sector ......, identificat cu B.I. seria ....., nr. .........., în calitate de autor al operei ".............." denumit în continuare CEDENT.

Art. 2.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...