Asociere în participațiune (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE

Încheiat între:

1. S.C. .........X.......... S.R.L., cu sediul în .........................., str. .........., nr. ........, bl. ......., sc. .... ap. ...., sector ........., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având codul fiscal nr. .......... și contul nr. ........... deschis la ............, reprezentată prin dl. ......... în calitate de Director, denumită în continuare "S.C. ...X... S.R.L."

și

2. S.C. .........Y.......... S.R.L., cu sediul în .........................., str. .........., nr. ........, bl. ......., sc. .... ap. ...., sector ........., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având codul fiscal nr. .......... și contul nr. ........... deschis la ............, reprezentată prin dl. ......... în calitate de Director, denumită în continuare "S.C. ...Y... S.R.L."

Art. 1. DISPOZIȚII GENERALE

Asociația creată prin prezentul contract are ca temei legal art. 1949 - art. 1951 din Codul civil republicat, este o asociație fără personalitate juridică, creată în baza Hotărârii Adunării Generale a asociaților din .............................. din data ............................. și Hotărârea Adunării Generale a asociațiilor din ............................................................................

Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ......., termenul curgând din data de ....................... până la data de .............................. .

Durata contractului poate fi prelungită, cu acordul părților, prin act adițional.

Art. 3. OBIECTUL ASOCIAȚIEI

Părțile asociate convin ca împreună să desfășoare activități rentabile având ca obiect dezvoltarea afacerilor bazate prestări de servicii din mandat pentru expediții internaționale privind exportul, importul și tranzitul de mărfuri ce se derulează în traficul internațional maritim, fluvial, feroviar, rutier și aerian.

În vederea realizării scopului precizat mai sus, următoarele activități se vor realiza în comun:

- colectarea și depozitarea de mărfuri și bunuri;

- operațiuni de control al calității la cerere;

- operațiuni de vămuire;

- containerizarea de mărfuri și bunuri în vederea expedierii acestora în containere speciale, potrivit naturii produselor respective și cerințelor traficului internațional;

- închirieri de vagoane de căi ferate și vagoane cisternă pentru produse speciale;

- închirieri de mijloace de transport speciale;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...