Consultanță - resurse umane.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CONSULTANȚĂ

Încheiat între:

S.C. ................ S.A., cu sediul în ........., str. ......., nr. ......, județul ............., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având cod fiscal ................... și cont nr. ............... deschis la ................ în calitate de CONSULTANT, reprezentată prin ....... .....................

și

S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., județul ............., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având cod fiscal ................... și cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin ..............

a intervenit prezentul contract de consultanță în următoarele condiții.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract, CONSULTANTUL se obligă să acorde BENEFICIARULUI consultanță în angajarea și testarea personalului, contra unei remunerații.

Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...