Service - automobile.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE SERVICE

Încheiat între:

S.C. ................ S.A., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., județul ............., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având cod fiscal ................... și cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de PRESTATOR, reprezentată prin ..............

și

S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., județul ............., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având cod fiscal ................... și cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin ..............

a intervenit prezentul contract de service în următoarele condiții.

Art. 1.

OBIECTUL CONTRACTULUI

PRESTATORUL asigură întreținerea și repararea automobilelor marca ........... aflate în proprietatea BENEFICIARULUI.

Art. 2.

TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pentru o durată de ...... și intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art. 3.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...