Convenție civilă de prestări servicii.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Societatea Comercială ...............

Sediul ..............................

Codul fiscal ........................

Telefon .............................

CONVENȚIE CIVILĂ DE PRESTĂRI DE SERVICII

Art. 1. Părțile contractante:

S.C. ..............., cu sediul în ..............., str. ..................., nr. ......, telefon ............... cont de virament nr. ......................, deschis la ......................., reprezentată prin ........................, în calitate de ................., numită în prezentul contract ANGAJATOR

și

2. Dl./D-na. ...................., domiciliat în ......................, str. ....................... nr. ...... județul ..................., născut în localitatea ....................., la data de .................., posesor al actului de identitate seria ...... nr. ..........., eliberat de ................ la data de ..................., codul numeric personal ....................., în calitate de ANGAJAT,

au încheiat prezenta convenție civilă în următoarele condiții stabilite de comun acord:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...