Prestări servicii (tipărire calendare și agende personalizate).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Încheiat între:

S.C. ................ S.A., cu sediul în ........., str. ......., nr. ......, județul .........................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având cod fiscal ................... și cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de PRESTATOR, reprezentată prin ..............

și

S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., județul ............., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..........., având cod fiscal ................... și cont nr. .................... deschis la ................ în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin .................

a intervenit prezentul contract de prestări servicii în următoarele condiții.

Art. 1.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract este tipărirea de către prestator a unui număr de ...... calendare și ......... agende personalizate.

Art. 2.

TERMENUL CONTRACTULUI

Durata prezentului contract este de ........ zile de la data semnării lui de către ambele părți.

Art. 3.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...