Constituire a dreptului de uzufruct.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZUFRUCT

I. PARTILE

Subsemnatul …………………………, domiciliat în …………, str. ………….., nr……, bl……, ap….., jud. ………………………, posesor al C.I. cu seria …, nr………., eliberat de Politia …………………………………, la data de ……………………………………, in calitate de PROPRIETAR.

Subsemnatul(a)………………, domiciliat in …………, str……………, nr……, bl……, ap….., jud. …………………………, posesor al C.I. cu seria …, nr………., eliberat de Politia ……………………………………, la data ………………………………………, in calitate de UZUFRUCTUAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subsemnatul .................. transmit cu titlu oneros/gratuit a dreptul de uzufruct asupra bunului …………………………………… (se descrie bunul, componentele acestuia, etc.)., cu destinația de. ..........

Eu, proprietarul, declar că am dobîmdit dreptul de proprietate asupa .............. prin ..............(înscris în Cartea Funciară nr. .......)

III. PREȚUL

Prețul vânzării dreptului de uzufruct este de ................ lei, pe care eu .......... proprietarul l-am primit la semnarea acestui contract, care ține loc și de chitanță de plată. (sau se va plăti în modul următor .....................).

IV. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pe o perioada de … ani(maxim 30 de ani)/pe durata vieții uzufructuarului/ până când uzufructuaril împolinește vârasta de ..... ani.*

V. RISCUL LUCRULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...