Cesiune brevet de invenție.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CESIUNE BREVET DE INVENȚIE

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Dl./D-na .............., domiciliat (ă) în ................, str. ............. nr. ....., în calitate de CEDENT

și

S.C. ................., cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ..........., cod fiscal nr. ................, cont nr. ............ deschis la .............. reprezentată prin ..............., în calitate de CESIONAR.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentul contract în constituie cesionarea brevetului de invenție nr. ........... eliberat de O.S.I.M., privind ...............

Art. 3. EXCLUSIVITATEA

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...