Audit financiar.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ..........................., cu sediul în ............................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ......................., având cont nr. ............ deschis la ................, cod fiscal ......................, reprezentată de către ........................, denumită în prezentul contract AUDITOR,

și

S.C. ..........................., cu sediul în ............................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ......................., având cont nr. ............ deschis la ................, cod fiscal ......................, reprezentată de către .........................., denumită în prezentul contract BENEFICIAR

Au convenit încheierea următorului contract, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/1999, republicată, privind activitatea de audit financiar.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie verificarea de către auditor, a situațiilor financiare ale beneficiarului, contra unui onorariu.

Opinia auditorului cu privire la conturile anuale va fi prezentată în "Raportul de Audit" și se va sprijini pe rezultatele activității desfășurate în cursul anului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...