Vânzare-cumpărare locuință cu plata în rate.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Înregistrat la ........

Nr. ... din ...........

CONTRACTde vânzare-cumpărare cu plata în rate
nr...............................

Între subscrișii: Consiliul Local al ..... (Consiliul General al Municipiului București), prin ....*), reprezentat prin director ... și contabil-șef ....., în calitate de vânzător, pe de o parte,

și

..............................., născut/născută ............ în ............, județul/sectorul ....., la data de ...., fiul/fiica lui ....... și al/a ......., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ........., eliberat/eliberată de ............ la data de ......., domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ......, et. ...., ap. ......, județul/sectorul ...., căsătorit/căsătorită cu ......, născut/născută în ......, județul/sectorul ........, la data de ....., fiul/fiica lui ..... și al/a ....., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de .......... la data de ........., domiciliat/domiciliată în localitatea ..........., str. .......... nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ....., în calitate de cumpărător, pe de altă parte,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...