Prestări servicii (asistență economică și financiară).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ASISTENȚĂ ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ............. cu sediul în ................ înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ....................., cod fiscal nr. ......... cont curent nr. ........... deschis la Banca ......................... reprezentată prin .................. în calitate de ............., denumită în continuare PRESTATOR

Și

S.C. ................... cu sediul în .................. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., cod fiscal nr. ............., cont curent nr. ................. deschis la Banca ..............., reprezentată prin .............. în calitate de ............., denumită în continuare BENEFICIAR, am convenit încheierea prezentului contract de asistență financiară.

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract, PRESTATORUL se obligă să presteze servicii de asistență economică și financiară, prin reprezentanții săi autorizați.

Art. 3.

OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obligă:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...