Constituirea dreptului de superficie (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Dl./D-na. ..............., domiciliat în ........., str. ........., nr. ...., bl. ...., ap. ...., identificat cu B.I. seria ......, nr. ........., proprietar al imobilului construcție situat în .............., str. ............., nr. ...., în calitate de superficiar.

Dl./D-na. .................., domiciliat în ........., str. ............, nr. ..., bl. ...., ap. ...., identificat cu B.I. seria ..., nr. ..............., în calitate de proprietar al terenului situat în .............., str. .... nr. ....

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract proprietarul se obligă să constituie în favoarea superficiarului dreptul de superficie contra unei prestații bănești.

Art. 3. PREȚUL CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...