Contract de administrare.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Părțile

Societatea de administrare a investițiilor, cu sediul social și sediul central (după caz) ............, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. .............., codul fiscal ................, nr. autorizației emise de C.N.V.M. ......., nr. de

înscriere în Registrul C.N.V.M. ..........

Reprezentată prin .................. (numele, prenumele, domiciliul, funcția, B.I./C.I. seria ........ nr. .......)

și

Societatea de investiții, cu sediul social și sediul central (după caz) ......................, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. .................., codul fiscal ................, nr. autorizației emise de C.N.V.M. ......., nr. de înscriere în

Registrul C.N.V.M. .......................

Reprezentată prin .................. (numele, prenumele, domiciliul, funcția, B.I./C.I. seria ........ nr. ...........)

1. Obiectul contractului

Acționarii încredințează societății de administrare a investițiilor, care acceptă, administrarea .........................

Prin administrare, în sensul prezentului contract, părțile înțeleg ..........

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...