Subantrepriză - instalație sanitară.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

I. Părțile contractante

Art. 1. -

S. C. ................... cu sediul în ........................ str. .................. nr. ...., județul (sectorul) ............................... telefon ..................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .................., cod fiscal nr. .............., fax ................... cont virament nr. ...................... deschis la banca - Filiala ................ reprezentată prin director .......................... și contabil șef ....................... în calitate de antreprenor

și

S.C. ........................ cu sediul în.................... str. ......... nr. ....... județul (sectorul) .............. telefon ............... fax ....., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..................., cod fiscal nr. .............., cont virament nr. ................... deschis la banca Filiala ..................., reprezentată prin director ....................... și contabil șef ..................... în calitate de subantreprenor.

II. Obiectul contractului

Art. 2. -

Subantreprenorul se obligă să execute lucrările de montaj a instalației sanitare la obiectivul de investiții din anexă, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...