Antrepriză - instalație termică.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1.

S. C. .............. cu sediul în ..........., str. ......., nr. ...., județul ............., reprezentată prin .............. în calitate de ANTREPRENOR și

Art. 2.

Dl/D-na. .................., domiciliat în ........, str. ........, nr. ...., județul ...... în calitate de CLIENT

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3.

Obiectul contractului îl constituie instalarea de către antreprenor, cu materialele clientului a centralei termice marca ................ și realizarea racordării acesteia la țevile de gaz.

Construcțiile și lucrările vor fi executate de antreprenor pe baza planului general și de detaliu și a proiectului de execuție, astfel cum a fost aprobat de Regia Locală de Gaz.

Obținerea autorizației și avizelor legale revine clientului.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...