Antrepriză (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1.

S. C. .............. cu sediul în ..........., str. ......., nr. ...., județul ............., reprezentată prin .............. în calitate de ANTREPRENOR

și

Art. 2.

Dl/D-na. .................., domiciliat în ........, str. .........., nr. ...., județul ...... în calitate de CLIENT

OBIECTUL CONTRACTULUI ( art. 1851 Cod civil )

Art. 3.

Obiectul contractului îl constituie executarea de către antreprenor, cu materialele sale și pe riscul său, următoarele:

- clădiri cu destinația .............................

- instalații ........................................

- căi de comunicație ................................

- împrejmuiri .......................................

- dotări ............................................

- reparații .........................................

Construcțiile și lucrările vor fi executate de antreprenor pe baza planului general și de detaliu și a proiectului de execuție, prezentate de client și acceptate fără obiecție de antreprenor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...