Custodie automobil.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE LUARE ÎN CUSTODIE

Art. 1. Părți contractante:

1. Dl./D-na ...................... cu domiciliul în ..................., str. ................., nr. ......, identificat cu B.I. seria ........ nr. ........., denumit în continuare PROPRIETAR

și

2. S.C. .................. din ..........., str. ............, nr. ....., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ........................ cont curent, deschis la ................., reprezentată prin ...................., în calitate de .............., denumită în continuare CUSTODE

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...