Asigurare a autovehiculelor pentru avarii și furt.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ASIGURARE

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea de Asigurări ............. cu sediul în ............ înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ............. având cod fiscal nr. ............. cu contul nr. ............., reprezentată prin .................. în calitate de ASIGURĂTOR

și

Dl./D-na. .................. domiciliat în ................. str. .........., nr. ....., identificat cu B.I. seria ............ nr. .........., în calitate de ASIGURAT.

Art. 2. OBIECTUL ASIGURĂRII

ASIGURĂTORUL prestează asigurarea autovehiculului marca ............. cu nr. ................ pentru riscurile de avarie ca urmare a ciocnirii, tamponării, coliziunii, răsturnării, lovirii și căderii, de furt (total, parțial sau tentativă) și de tâlhărie, obligându-se în limitele și în condițiile care urmează, să despăgubească pierderea totală sau daunele materiale și directe pricinuite autovehiculului asigurat, atât în staționare, cât și în circulație.

Art. 3. POLIȚA DE ASIGURARE

Pentru autovehiculul asigurat, ASIGURĂTORUL emite polița de asigurare, în baza căreia se angajează ca la producerea evenimentului asigurat să despăgubească pe ASIGURAT, nominalizat în poliță, cu condiția ca ASIGURĂTORUL să fi încasat primele de asigurare stabilite în aceasta. Astfel, asigurarea acoperă cazurile în care autovehiculul este condus de proprietar, soția (soțul) acestuia, precum și de alte persoane fizice care în mod statornic locuiesc și gospodăresc împreună cu ASIGURATUL.

La solicitarea ASIGURATULUI polița poate fi extinsă și asupra altor persoane, prin plata unei prime suplimentare.

Polița va cuprinde autovehiculul și sumele asigurate.

Se pot aduce modificări la polița de asigurare oricând în cursul valabilității acesteia, cu acordul ambelor părți. În asemenea cazuri, ASIGURĂTORUL emite un supliment la polița în vigoare, care va face parte integrantă din aceasta.

Pentru a fi valabilă, la încheierea poliței de asigurare ASIGURATUL va prezenta actele originale ale autovehiculului (certificat de înmatriculare și/sau carte de identitate etc.), precum și dovada efectuării unei inspecții asupra stării tehnice a acestuia.

Art. 4. EXCLUDERI

1. Pentru riscurile de furt sau tâlhărie, asigurarea nu acoperă decât furturile și tâlhăriile declarate și confirmate de poliție. Astfel, ASIGURĂTORUL nu-l despăgubește pe ASIGURAT pentru:

a) daunele determinate de reaua intenție sau culpa gravă a ASIGURATULUI, precum și a persoanelor autorizate de aceștia să conducă, să repare sau să păstreze autovehiculul asigurat;

În sensul prezentei excluderi, prin culpă gravă se înțelege părăsirea autovehiculului neîncuiat, lăsarea cheilor în contact, neschimbarea broaștelor ca urmare:

- a pierderii sau furtului cheilor;

- a furtului ori a unei tentative de furt prin forțarea încuietorilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...