Asigurare pentru incendiu.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ASIGURARE

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ................................... cu sediul social în .................. str. ................... nr. .............. județul/sector al municipiului București ................... înmatriculată în Registrul comerțului ......... sub nr. ........... având contul de virament nr. ..................... deschis la Banca .................... reprezentată legal prin .................. în calitate de ASIGURĂTOR

și

Dl./D-na .............., domiciliat în ..........., str. .............. nr. ....., et. ...., ap. ...., sector ....., identificat cu B.I. seria ....., nr. ....................................., denumit în continuare ASIGURAT.

Art. 2. BUNURILE ASIGURATE

a) Clădiri

Se cuprinde în asigurare complexul lucrărilor edilitare (exclusă fiind numai valoarea terenului) situat în amplasamentul indicat în poliță, din care fac parte:

- bunuri imobile și mobile, instalații fixe în serviciul clădirii asigurate, tot ceea ce este considerat imobil prin natură ori destinație, inclusiv frescele, statuile și decorațiunile fără valoare artistică, zugrăveli, tapiserii și acoperiri ornamentale sau de protecție a zidurilor;

- dependințe, chiar și separate, situate în spațiile adiacente și aparținând clădirii;

- cotele părți corespunzătoare din imobile deținute în proprietate comună.

Tipuri de clădiri

- Categoria I: clădire cu structuri portante verticale, planșee, acoperiș și pereți exteriori construiți din materiale necombustibile; numai în clădirile cu mai multe etaje este acceptată armătura acoperișului din lemn.

- Categoria II: clădire cu structuri portante verticale, pereți exteriori și învelișul acoperișului din materiale necombustibile, planșee și armătura acoperișului construite din orice material.

- Categoria III: clădire cu structuri portante verticale din materiale necombustibile: planșee, acoperiș și pereți exteriori construiți din orice material.

b) Bunuri casnice. Conținutul cabinetelor profesionale și al birourilor

Prin acestea se înțeleg, la adresa indicată în poliță:

- mobilier, veselă, covoare, argintărie, bunuri electrocasnice, aparate audiovizuale și alte aparate electrice și electronice pentru uzul casnic și personal (inclusiv instalații de alarmă și antene individuale pentru recepția emisiunilor de radio și televiziune);

- îmbrăcăminte, încălțăminte, cărți, aparate de filmat și de fotografiat;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...