Asigurare pentru răspundere civilă a familiei.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ASIGURARE

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ................................... cu sediul social în .................. str. ................... nr. .............. județul/sector al municipiului București ................... înmatriculată în Registrul comerțului ......... sub nr. ........... având contul de virament nr. ..................... deschis la Banca .................... reprezentată legal prin .................. în calitate de ASIGURĂTOR

și

Dl./D-na .............., domiciliat în ..........., str. ................ nr. ....., et. ...., ap. ...., sector ....., identificat cu B.I. seria ........, nr. .........., denumit în continuare ASIGURAT.

Art. 2. RISCUL ASIGURAT

ASIGURĂTORUL se obligă să indemnizeze pe ASIGURAT pentru sumele pe care acesta și membrii familiei sale, cu care conviețuiește, sau persoanele pentru care răspunde, sunt obligate să le plătească, în calitate de responsabili civilmente, conform legii, cu titlu de despăgubire a daunelor cauzate involuntar terților, prin leziuni corporale sau pagube la bunuri și animale ca urmare a unui fapt accidental intervenit în ambientul vieții particulare. Se exceptează daunele cauzate de incendiu și explozie la bunurile mobile și imobile ale terților. Asigurarea este valabilă pentru riscuri rezultând din:

a) activități casnice și în timpul liber, astfel:

- conducerea și folosirea bicicletelor și a vehiculelor fără motor;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...