Asigurare pentru accidente.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ASIGURARE

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ................................... cu sediul social în .................. str. ........................... nr. ...... județul/sector al municipiului București ................... înmatriculată în Registrul comerțului ......... sub nr. ........... având contul de virament nr. ..................... deschis la Banca .................... reprezentată legal prin .................. în calitate de ASIGURĂTOR

și

Dl./D-na .............., domiciliat în ..........., str. .............. nr. ....., et. ...., ap. ...., sector ....., identificat cu B.I. seria ....., nr. .........., denumit în continuare ASIGURAT.

Art. 2. BENEFICIARUL

ASIGURATUL stabilește ca BENEFICIAR al asigurării în caz de deces pe ........................................

Art. 3. PREVEDERI GENERALE

Asigurarea este valabilă pentru accidentele pe care ASIGURATUL le suferă:

3.1. în exercitarea ocupațiilor profesionale declarate;

3.2. în desfășurarea oricărei alte activități normale, care nu are caracter profesional. Asigurarea este valabilă, de asemenea:

a) pe perioada serviciului militar în timp de pace, ca urmare a unei chemări pentru exerciții obișnuite; pe perioada serviciului militar ca recrut în timp de pace, asigurarea operează exclusiv pentru riscurile care nu au legătură cu desfășurarea serviciului pentru care acesta este chemat; asigurarea este suspendată pe durata serviciului care substituie serviciul militar obligatoriu, a înrolării voluntare, a chemării pentru mobilizare sera pentru motive cu caracter excepțional;

b) pentru accidente cauzate de conducerea motociclurilor;

c) pentru accidente cauzate de folosirea și conducerea:

- autovehiculelor;

- autoturismelor de folosință privată;

- autovehiculelor pentru transporturi mixte de persoane și bunuri;

- autocarelor care, împreună cu încărcătura, nu depășesc o greutate de 3,5 tone;

- autovehiculelor speciale sau de folosință specifică;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...