Furnizare a gazelor naturale.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT-CADRU
pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici
nr. .......... din anul ......., luna .............., ziua ...........

I. Părțile contractante

........................................................., cu sediul în ............................................, str. ........................................ nr. ....................., județul/sectorul ............................., cod poștal ......................, telefon ...................................., fax .................................., cod unic de înregistrare ........................................, cod de înregistrare fiscală ........................, nr. de ordine la oficiul registrului comerțului .........................., având codul IBAN nr. ......................, deschis la ..................................., titular al licenței de furnizare a gazelor naturale emise de autoritatea de reglementare cu nr. .........................................., reprezentată legal prin ............................, denumită în continuare furnizor, în calitate de vânzător,

și

..................................................................................................................., (se completează cu datele de identificare ale consumatorului casnic de gaze naturale) denumit în continuare consumator, persoană fizică sau juridică, în calitate de client, au convenit încheierea prezentului contract.

II. Date și documente generale (se completează de furnizor)

1. Locul de consum ......................................................., (se completează adresa locului de consum) având actul de proprietate nr. ................/contractul de locațiune (închiriere imobil) nr. ................./contractul de comodat nr. ......./alte acte prevăzute de lege (de exemplu: statutul asociației de proprietari sau locatari).

2. Presiunea minimă de furnizare .......................... Pa (bar) - se va completa de furnizor conform acordului de acces/documentației tehnice avizate de operatorul sistemului de distribuție/transport.

III. Obiectul contractului

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...