Asigurare pentru furt și tâlhărie din locuințe și birouri.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ASIGURARE

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ................................... cu sediul social în .................. str. ................... nr. .............. județul/sector al municipiului București ................... înmatriculată în Registrul comerțului .......... sub nr. ........... având contul de virament nr. .................... deschis la Banca .................... reprezentată legal prin .................. în calitate de ASIGURĂTOR

și

Dl./D-na .............., domiciliat în ..........., str. .............. nr. ....., et. ...., ap. ...., sector ....., identificat cu B.I. seria ....., nr. .........., denumit în continuare ASIGURAT.

Art. 2. BUNURILE ASIGURATE PRIN PREZENTUL CONTRACT

Prin acestea se înțeleg, la adresa indicată mai sus:

- mobilă, tablouri, veselă, argintărie, bunuri electrocasnice, aparate audio-video, alte aparate electrice și electronice pentru uzul casnic și personal, instalații de alarmă și antene individuale pentru recepția emisiunilor de radio și televiziune;

- articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie și de uz personal, cărți, aparate de filmat și de fotografiat

- instrumente și alte obiecte pentru uzul gospodăresc și personal, biciclete, jucării, mijloace de închidere și dotări comune;

- ustensile, mobilier, aparatură electrică și electronică, documente și tot necesarul pentru birouri particulare sau cabinete profesionale adiacente sau intercomunicante cu locuința;

- provizii, conținutul dependințelor, chiar separate, aflate în spații adiacente ce aparțin clădirii, fiind excluse vehiculele înmatriculate, ambarcațiunile și utilajele ce constituie obiectul altor asigurări;

- blănuri, covoare, tablouri, sculpturi și obiecte asemănătoare de artă, în valoare ce nu depășește 10% din suma asigurată, pe bază de listă completată de asigurat la încheierea asigurării;

- bijuterii și obiecte prețioase, colecții numismatice și filatelice, obiecte și servicii din argint și aur, în valoare ce nu depășește 10% din suma asigurată, pe bază de listă completată de ASIGURAT la încheierea asigurării. Această limită nu este operantă pentru bunurile păstrate în dulapuri blindate și seifuri, despăgubirea totală maximă pentru aceste bunuri, în caz de daună, neputând depăși 15% din suma asigurată.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...